Yaratıcı Drama Eğitmenliği Sertifika Programı - Drama Eğitmenliği // online eğitim serisi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Drama Eğitmenliği Sertifika Programını başarıyla tamamlayanlar drama etkinliklerinin becerilerine sahip olmakla kalmayıp bu becerileri öğretebilecek formasyona sahip olacaklardır.

 

Kayıt ve Bilgi için İletişim:

0 552 833 03 80

0 541 525 03 00


Eğitmenler: 

Dr. Ömer Cem Karacaoğlu 

Sezen Köse 

 


Ders Saatleri ve Süresi:
Hafta içi iki akşam 20.30-23.30 arası 
Toplam 10 hafta 60 ders saati 


Sertifikasyon:

Devam: Derslerin %70'ine katılmış olmak 
Sınav: Değerlendirme sonucunda geçer not (50) almak
Sertifika:  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Eğitim Sertifikasıİçerik:

 •  Yaratıcı Drama Nedir? Kavramları Nelerdir?
 • Yaratıcı Dramanın Tarihsel Gelişimi
 • Yaratıcılık Nasıl Geliştirilir?
 • Yaratıcı Dramanın Önemi ve Kazanımları
 • Dramanın Öğeleri
 • Eğitimde Drama Uygulamaları
 • Yaratıcı Drama Aşamaları
 • Yaratıcı Dramada Öğretme ve Öğrenme
 • Drama Uygulama Basamakları
 • Drama Liderinin Rolü
 • Oyun Grubu nedir?
 • Oyun Grubu Nasıl Oluşturulur?
 • Oyun Grubu Oluştururken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
 • Yaratıcı Dramada kullanılan Araç ve Gereçler.
 • Okul Öncesi Yaratıcı Drama.
 • Okul Öncesi Yaratıcı Dramanın Çocuğun Gelişimindeki Etkisi.
 • Okul öncesi Yaratıcı Drama ile Dramaturgi Hazırlama
 • Yaratıcı Yazarlık-Öyküleme
 • Yaratıcı Drama Etkinlik Oluşturma
 • Dramatik Etkinlik Oluştururken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Çalışmalar:
 • İletişime Yönelik Çalışmalar(Okul Öncesi/9-12 Yaş)
 • Algı Geliştirme Çalışmaları(Okul Öncesi)
 • Empati Kurma Çalışmaları(9-12 Yaş/Okul Öncesi)
 • Kukla Çalışmaları(Okul öncesi)
 • Müzik ve Ritim Çalışmaları( Okul Öncesi/9-12 Yaş)
 • Tiyatro-Rol Üzerine Çalışmalar(9-12 Yaş)
 • Sahneleme Nedir?
 • Tiyatro Nedir?
 • Rol Nasıl Gerçekleştirilir?
 • Doğaçlama Üzerine Çalışmalar(Okul Öncesi/9-12 Yaş)
 • Doğaçlama Nedir?
 • Doğaçlama Nasıl Geliştirilir?
 • Metin Üzerine Yaratıcılık Çalışmaları (9-12 Yaş)
 • Hikaye Nasıl Yazılır?
 • Kısa Oyun Nasıl Yazılır?
 • Anlatıma Dayalı Yaratıcı Çalışmalar: (Okul Öncesi)
 • Hikaye Nasıl Anlatılır?
 • Ana Fikir çıkarma-Metin Üzerinde Çıkarımlar Yapma
 • Drama eğitimini planlama ve uygulama 
 • Drama eğitimlerinde kullanılacak öğretim stratejisi, yöntemleri ve teknikleri
 • Öğretimde iletişim süreci
 • Drama etkinliklerini ölçme ve değerlendirme
 • Drama eğitimlerinde kullanılacak öğretim teknolojileri 

 


Kazanımlar ve Öğrenme Çıktıları:
 

·       Yaratıcılığı geliştirir.

·       Estetik gelişimini sağlar.

·       Eleştirel düşünme yeteneği kazanır.

·       Birlikte çalışma alışkanlığı kazanır.

·       Sosyal gelişime katkı sağlar.

·       Kendine güvenini artırır.

·       Karar verme becerilerini geliştirir.

·       Dil ve iletişim becerilerini geliştirerek kullanır.  

·       Soyut kavramları ya da yaşantıları somutlaştırır.

·       İmgeleme gücünü, duygularını ve düşüncelerini geliştirir.

·       Öğretimi doğru planlar ve uygular.

·       Öğrenme ve öğretme süreçlerini kavrar.

·       Öğretim ilkelerine uygun planlamalar yapar.

·       Öğretim stratejilerini, yöntemlerini ve tekniklerini yerinde kullanır.

·       Uygun yöntem ve araçlarla öğretimi değerlendirir.

·       Öğrenenin gelişim özelliklerini, stillerini ve öğrenme stratejilerini dikkate alır.

·       İletişim ögelerini bilir ve etkili iletişim yöntemlerini kullanır.

·       Öğretim teknolojilerinden temel düzeyde yararlanır. 

 

 

Örnek dersler

Örnek ders videolarını izlemek için aşağıdaki butona tıklayınız.

ŞİMDİ İZLE!

Lütfen aşağıdaki alandan satın almak istediğiniz dersin başlığının hemen altındaki canlı, kayıt veya video kutucuklarını seçerek (kutucuklar ayrı ayrı seçilebilir), Sepete Ekle butonuna tıklayınız!

Drama Eğitmenliği

NELER DİYORLAR?

BİZE BİR MESAJINIZ MI VAR?

Yandaki butona tıklayarak adınızı soyadınızı ve mesajınızı yazın size geri dönüş yapalım!