Diksiyon ve Güzel Konuşma Eğitmenliği Sertifika Programı - Diksiyon eğitmenliği // online eğitim serisi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Diksiyon ve Güzel Konuşma Eğitmenliği Sertifika Programını başarıyla tamamlayanlar diksiyon ve güzel konuşma etkinliklerinin becerilerine sahip olmakla kalmayıp bu becerileri öğretebilecek formasyona sahip olacaklardır. Başta Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri olmak üzere tüm öğretmen ve eğitimcilerin mesleki hayatlarına katkı getirebilecek bu programda etkileşimli ve uygulamalı bir eğitim süreci gerçekleşmektedir.

 Kayıt ve Bilgi için İletişim:

0 552 833 03 80

0 541 525 03 00

 Eğitmenler: 

Funda Elma Külahlı
Dr. Ömer Cem Karacaoğlu 

 


Ders Saatleri ve Süresi:
Hafta içi iki akşam 20.30-23.30 arası 
Toplam 8 hafta 48 ders saati Sertifikasyon:

Devam: Derslerin %70'ine katılmış olmak 
Sınav: Değerlendirme sonucunda geçer not (50) almak
Sertifika:  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Eğitim Sertifikasıİçerik:

 • Güzel konuşmaya hazırlık
 • Güzel konuşmanın önemi
 • Diksiyonun tanımı
 • Nefes ve ses eğitimi
 • Doğru nefes almanın önemi ve doğru nefes alma
 • Ses organları
 • Türkçenin ses özellikleri
 • Vurgu ve tonlama
 • Duraklama ve ulama
 • Türkçede yaygın olarak yapılan telaffuz hataları
 • Anlatım bozuklukları
 • Gereksiz sözcük kullanımı
 • Türkçede yazı dili ile konuşma dili arasındaki farklar
 • ’-acak,-ecek’ ile biten sözcüklerin sesletimi
 • Doğru bir telaffuz için dil, dudak ve çeneyle ilgili alıştırmalar
 • Örnek sözcükler üzerinden yapılan telaffuz çalışmaları
 • Kişisel imaj ve beden dili
 • İletişim sürecinde duygu ve düşüncelerin yönetimi
 • Seslerin doğru sesletimi
 • Harf hece sesletimi
 • ‘Ğ’ sesinin telaffuz özelliği
 • Açık ‘e’ kapalı ‘e’ ayrımı ve sesletimi
 • Gelecek zaman ekinin konuşmadaki sesletimi
 • Yaygın yapılan telaffuz hataları
 • Vurgu ve tonlama örnekleri
 • Nefes egzersizleri
 • Diksiyon eğitimini planlama ve uygulama 
 • Diksiyon, güzel konuşma ve iletişim eğitimlerinde kullanılacak öğretim stratejisi, yöntemleri ve teknikleri
 • Öğretimde iletişim süreci
 • Diksiyon ve güzel konuşma etkinliklerini ölçme ve değerlendirme
 • Diksiyon ve güzel konuşma eğitimlerinde kullanılacak öğretim teknolojileri 

 


Kazanımlar ve Öğrenme Çıktıları:

 

·       İletişim ögelerini doğru kullanabilme

·       Doğru ve güzel konuşmanın birey ve toplum hayatındaki önemini kavrama

·       Sesi ve beden dilini doğru ve etkili kullanabilme

·       Sesletimin, doğru ve etkili konuşmadaki önemini kavrama

·       İyi bir konuşmacının özelliklerini kavrama

·       Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanabilme

·       Doğru biçimde nefes alabilme ve sesin kontrolünü yapabilme

·       Duygu ve düşünceleri kontrol altına alabilme

·    Öğretimi doğru planlar ve uygular.

·       Öğrenme ve öğretme süreçlerini kavrar.

·       Öğretim ilkelerine uygun planlamalar yapar.

·       Öğretim stratejilerini, yöntemlerini ve tekniklerini yerinde kullanır.

·       Uygun yöntem ve araçlarla öğretimi değerlendirir.

·       Öğrenenin gelişim özelliklerini, stillerini ve öğrenme stratejilerini dikkate alır.

·       İletişim ögelerini bilir ve etkili iletişim yöntemlerini kullanır.

·       Öğretim teknolojilerinden temel düzeyde yararlanır. 

 

 

Örnek dersler

Örnek ders videolarını izlemek için aşağıdaki butona tıklayınız.

ŞİMDİ İZLE!

Lütfen aşağıdaki alandan satın almak istediğiniz dersin başlığının hemen altındaki canlı, kayıt veya video kutucuklarını seçerek (kutucuklar ayrı ayrı seçilebilir), Sepete Ekle butonuna tıklayınız!

Diksiyon eğitmenliği

NELER DİYORLAR?

BİZE BİR MESAJINIZ MI VAR?

Yandaki butona tıklayarak adınızı soyadınızı ve mesajınızı yazın size geri dönüş yapalım!